ONLINE / MUZEUM SZTUKI AKTUALNEJ JERZEGO LUDWIŃSKIEGO JAKO INSTYTUCJA-FANTOM. WYKŁAD MAGDALENY ZIÓŁKOWSKIEJ

Projekt Muzeum Sztuki Aktualnej we Wrocławiu (MSzA), stworzony jesienią 1966 roku przez Jerzego Ludwińskiego (1930–2000), historyka sztuki, krytyka i absolwenta KUL-u, w polskim życiu artystycznym funkcjonował jako instytucja-zjawa i instytucja-model, prototyp. MSzA było wytworem peerelowskiej rzeczywistości opartej na konstrukcji wielopoziomowej fikcji i zakłamanych rytuałach. System ten rozpościerał się od prognozowanych partyjnych wytycznych determinujących wzrost gospodarczy, kończył na strukturze fantomowych etatów (obecnych również w resorcie kultury), które maskowały realne aktywności lub ich kompletny brak.

W niniejszym wykładzie chciałabym odczytać propozycję MSzA w szerszej perspektywie krajowego muzealnictwa jako pierwowzór „muzeum neotechnicznego” – nowego typu instytucji funkcjonującej na granicy pracowni badawczej naukowców i artystycznego studia. Wskazuję, jak dalece MSzA odchodzi od utartych modeli sztuki i konwencjonalnych definicji dzieła wybierając procesualność, sytuacje brzegowe i gatunkowo niejednoznaczne. Tym samym czytelny staje się fakt, jak dalekie miejsce zajmował projekt Ludwińskiego pośród przykładów polskiego muzealnictwa tego okresu – od galerii sztuki muzeów narodowych, stworzonych przez Juliusza Starzyńskiego i Zdzisława Kępińskiego, po stałą ekspozycję kolekcji Mariana Minicha w łódzkim Muzeum Sztuki. Wyobrażał on wprawdzie to, co szczególne dla czasu i miejsca swego powstania, lecz jako model muzeum wybiegał swym uniwersalizmem daleko w przyszłość, poza krótkotrwałość działania historii, tradycji i poza specyfikę narodowego kontekstu.
 
 
dr Magdalena Ziółkowska – historyczka sztuki, kuratorka. W 2013 obroniła doktorat poświęcony koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej we Wrocławiu i polskiemu muzealnictwu lat 60. Z Muzeum Sztuki w Łodzi związana w latach 2008–2014, zaś w 2015–2018 dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, w tym współkuratorka wystawy Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód (Muzeum Narodowe, Kraków, 2012–2013) i autorka dwujęzycznej monografii artysty Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski(1927–1957); redaktorka magazynu „Artforum”.
 
 

 
 
Więcej informacji o wystawie Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 >>>

Skip to content