OPROWADZANIA TEMATYCZNE PO WYSTAWIE „STANY SKUPIENIA”

Po co artystkom poczucie humoru i siostrzeństwo? Co oznacza kobieca bierność według Laury Mulvey? Czy wrocławskie artystki polemizowały między sobą? W jaki sposób Natalia LL swoją twórczością wyprzedzała teorie feminizmu? To część pytań, na które odpowiedzi poszukamy podczas tematycznych oprowadzań po wystawie Stany skupienia. Zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy w wybrane weekendy.
 
 
— 7.04.2019 (niedziela)
Brzydkie słowo na F

Oprowadzanie będzie skoncentrowane na pracach, które sprzyjają rozmowie o teoriach feministycznych oraz zarysowaniu różnic w formach przekazu tego nurtu na przestrzeni lat. Podczas spaceru po wystawie porozmawiamy o tym, co w sztuce feministycznej bywało pominięte, w którym kierunku ten nurt się rozwija oraz w jaki sposób artystki i ich dzieła na wystawie Stany skupienia polemizują z pojęciem feminizmu.

Prowadzenie: Jolanta Jaskuła – studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
 
— 14.04.2019 (niedziela)
Szlakiem wrocławskich artystek

Podczas drugiego oprowadzania tematycznego postaramy się uchwycić specyfikę sztuki artystek tworzących we Wrocławiu. Co łączy postawy twórcze Natalii LL, Anny Kutery, Jolanty Marcolli, Anny Płotnickiej i Ewy Zarzyckiej? W jaki sposób artystki rozmawiają ze sobą poprzez swoją sztukę? Nawiązują do siebie nawzajem? Kłócą się? Polemizują? Jak na ich twórczość wpłynęła młodość i studia przeżyte w mieście pełnym gruzów o niedookreślonej tożsamości? To część pytań, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi, przyglądając się poszczególnym pracom na wystawie Stany skupienia.

Spotkanie poprowadzi Natalia Gaj – studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
 
— 4.05.2019 (sobota)
Skopofilia, wizerunek, samoobserwacja – od kobiecej bierności do twórczej aktywności

W maju przyjrzymy się dziełom prezentowanym na wystawie Stany skupienia pod kątem twórczej aktywności artystek w procesie intelektualnej gry z własnym wizerunkiem. W jaki sposób kobiety kształtują swój wizerunek? Na jakich poziomach mogą go przekształcać? Co zmieniło się od przyjemności patrzenia Laury Mulvey i wreszcie – czy kobiety potrafią wyzwolić się spod męskiego spojrzenia i nieustannej samoobserwacji?

Prowadzenie: Iga Pękala – doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Kulturoznawstwa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 
 
— 11.05.2019 (sobota)
Rozbrajająca siła sztuki kobiet

Kobiety artystki wyrażają swój sprzeciw, domagają się, głoszą własne opinie. Jak to robią, jakimi środkami się posługują, czy zawsze zachowują przy tym powagę? Czy w ogóle interesuje je to, czy wypada im się buntować? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wspólnego kontemplowania ich prac z zakresu fotografii, wideo i innych działań dokamerowych.

Prowadzenie: Julia Langosz – studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Skip to content