POLE GRY. MAGAZYNY I KSIĄŻKI JAKO MIEJSCA SZTUKI

Konferencja rzuca nowe światło na wybrane magazyny i książki artystyczne zaistniałe na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Trzy około dwugodzinne sesje pozwolą przyjrzeć się sztuce prezentowanej pomiędzy okładkami publikacji. Pierwsza z sesji wprowadzi do tematu ksiązki i magazynu jako miejsca sztuki. Omawiane będą takie przykłady, jak Le Livre Stephane’a Mallarmé oraz założony przez Phyllis Johnson magazyn „Aspen”, który ukazywał się między 1965 a 1971 rokiem.
  
Jego poszczególne numery projektowane był przez czołowych przedstawicieli amerykańskiej i brytyjskiej sceny artystycznej. Magazyn wydawany był w formie pudełka, zawierał nagrania dźwiękowe i filmowe, teksty i limitowane edycje prac. Każdy numer był multimedialny i angażował odbiorców w interakcję z materiałem, wykraczał tym samym poza tradycyjne ramy magazynu.
  
Sesja druga pozwoli spojrzeć na publikacje konsolidujące alternatywną scenę artystyczną w Polsce lat siedemdziesiątych. Jerzy Ludwiński uważał cyrkulację dokumentacji sztuki za jeden z kluczowych warunków powstania nowego modelu instytucji, która funkcjonowałaby na zasadzie pola gry, sieci łączącej zaangażowane jednostki. Sztuka pojęciowa, katalog i wystawa, zrealizowana przez Ludwińskiego w 1970 roku we współpracy z Natalią LL i Andrzejem Lachowiczem, będzie punktem wyjścia tej sesji.
  
Przedmiotem analizy będzie także „Notatnik Robotnika Sztuki” oraz publikacje Warsztatu Formy Filmowej, które powstawały poza oficjalną siecią produkcji i dystrybucji, rozprowadzane były z ręki do ręki, lub pocztą, tak aby uniknąć cenzury. Wybrane przykłady tworzone były przez artystów oraz osoby zaangażowane w promocję sztuki najnowszej, informowały o najświeższych pracach, efemerycznych działaniach, manifestach i deklaracjach.
  
Goście trzeciej sesji podejmą wątek niezależnych praktyk wydawniczych w kontekście magazynów artystycznych lat osiemdziesiątych, produkowanych od momentu wprowadzenia stanu wojennego. Był to czas cenzury, reglamentowanego dostępu do maszyn drukarskich, a nawet papieru. Magazyn „Luxus” powstawał między innymi na zadrukowanych resztkach z komputerów Odra.
  
Michał Woliński, kurator i redaktor magazynu „Piktogram”, odniesie się do tego momentu w kontekście pracy nad własnym autorskim nieregularnie wydawanym periodykiem „Piktogram”, publikowanym od 2005 roku. Sztuka łączyła się w nim ze zjawiskami z zakresu architektury, projektowania graficznego, muzyki i filmu. Teksty i ciągi obrazów nie ulegały prymatowi wiodącego tematu, a raczej mieszały się na zasadzie wolnych skojarzeń. Temat współczesnej alternatywnej praktyki wydawniczej rozwinie ostatni gość sesji, Nick Thurston, z niezależnego wydawnictwa Information as Material.
  
Sylwia Serafinowicz
Kuratorka Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław
  
PROGRAM KONFERENCJI:
  
10.30 – 10.45 Powitanie gości przez Dorotę Monkiewicz, Dyrektorkę MWW, oraz kuratorki wystawy „Magazyn Aspen 1965 – 1971“ Sylwię Serafinowicz i Nayię Yiakoumaki.
  
1 Sesja
  
10.45 – 11.05 Dr Nayia Yiakoumaki (Whitechapel Gallery) / Magazyn „Aspen“ 1965 – 1971.
11.05 – 11.35 Prof. Sarah Wilson (Courtauld Institute of Art) / Autorzy nie umierają nigdy. Mallarmé Barthes’a, „Aspen“ Barthes’a.
11.35 – 12.05 Dr David Campany (University of Westminster) / „Praca” z magazynami i „prace” dla magazynów: prehistoria konceptualnej strony.
12.05 – 12.35 Dr Adam Mazur (Magazyn SZUM) / Polska książka fotograficzna. Definicja, zakres i problematyka badań.
  

  

12.35 – 13.00 Dyskusja moderowana przez Dorotę Monkiewicz (MWW)
  

  
2 Sesja
  
14.00 – 14.20 Sylwia Serafinowicz (MWW) / Sztuka pojęciowa w druku.
14.20 – 14.50 Dr Adam Sobota (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) / Wydawnictwa PERMAFO.
14.50 – 15.10 Jarosław Denisiuk (Galeria El) / Co notował „Robotnik Sztuki”? O sieciowej funkcji artzina.
15.10 – 15.40 Józef Robakowski / Wydawnictwo Warsztat.
  

  
15.40 – 16.00 Dyskusja moderowana przez Sylwię Serafinowicz (MWW)
  

  

3 Sesja
  
16.10 – 16.40 Dominik Kuryłek (Muzeum Narodowe w Krakowie) / „Tango“ jako „Tymczasowa Strefa Autonomiczna“.
16.40 – 17. 10 Michał Woliński (Piktogram/BLA) / Magazyny jako wystawy na papierze.
17.10 – 17.30 Nick Thurston (Information as Material) / Publikowanie jako praxis.

  

  

17.30 – 17.50 Dyskusja moderowana przez Bartka Lisa (MWW)
  

  

  
Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Polish Cultural Institute w Londynie i British Council.

Skip to content