REWITALIZACJA NOWA. SPOTKANIE KONSULTACYJNE. SZCZEPIN

Muzeum Współczesne Wrocław i Wrocław Rozmawia zapraszają na spotkanie konsultacyjne w ramach programu rewitalizacja NOWA.

Jesteś mieszkańcem Szczepina?
Zależy Ci na Twojej najbliższej okolicy?
Uważasz, że Twoje osiedle wymaga zmian w sferze społecznej, technicznej czy środowiskowej?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałaś/-eś twierdząco – weź udział w spotkaniu konsultacyjnym i włącz się w dyskusję!

Punktem wyjścia do rozmowy będzie „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu”, stworzona dzięki Wrocławskiej Rewitalizacji. Podczas spotkania określimy obszar zdegradowany, czyli znajdujący się w stanie kryzysowym. Jego efektem będzie raport, który w przyszłości posłuży do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Spotkanie w Muzeum Współczesnym Wrocław jest częścią cyklu, którego celem jest zebranie rekomendacji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obrębie osiedli miasta Wrocławia o największym stopniu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, to jest: Nadodrza, Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Placu Grunwaldzkiego, Ołbina, Kleczkowa oraz Szczepina.
 
 
Wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię na temat wybranego osiedla >>>

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram konsultacji >>>

Skip to content