SERCE MIASTA. SZTUKA WE WROCŁAWIU 1945–2021. PROMOCJA NAJNOWSZEGO NUMERU KWARTALNIKA „QUART”

Muzeum Współczesne Wrocław oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na prezentację najnowszego numeru kwartalnika „Quart” w całości poświęconego artystom i sztuce Wrocławia, obecnym w tym mieście od 1945 roku aż do dziś. Prezentacja pisma posłuży jako pretekst do dyskusji o wrocławskiej sztuce współczesnej.

UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:

 • Manfred Bator
 • Michał Duda
 • Dorota Miłkowska
 • Jerzy Olek
 • Andrzej Saj
 • Marek Śnieciński
 • Sylwia Świsłocka-Karwot
 • Zbigniew Makarewicz
 • Tomasz Mikołajczak
 • Cezary Wąs
 • Jakub Zarzycki

Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny pisma Waldemar Okoń.

Tytułowa sztuka w kolejnych artykułach najnowszego numeru kwartalnika „Quart” jawi się (…) jako odpowiedź na szereg problemów natury teoretycznej – jak klasyczne pytanie: „Czy linię można narysować?” (Jerzy Olek); i tych bardziej osadzonych w historii – jak np. specyfika wrocławskiego eksperymentu w sztuce w latach 1945–2021 (Zbigniew Makarewicz). Odmienności postaw badawczych towarzyszą różne sfery sztuki współczesnej, takie jak street art i szerzej – urban art (Manfred Bator) – oraz strukturalizm, uchodzący słusznie już w latach 70. XX w. za wizytówkę artystycznego Wrocławia (Andrzej Kostołowski). Pragnąc objąć w miarę szerokie spektrum wrocławskich dokonań artystycznych w minionych latach, dołączyliśmy do prezentowanych tekstów prace poświęcone fotografii artystycznej (Andrzej Saj), rzeźbie (Cezary Wąs) i grafice (Dorota Miłkowska). Nie mogło oczywiście zabraknąć tekstów o architekturze (Michał Duda) oraz o sztuce designu, przejawiającej się w projektach i realizacjach pracowników Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Tomasz Mikołajczak). Zaczęliśmy od konceptualnego opisywania linii, a ostatni esej poświęcony został malarskim dociekaniom nad przestrzenią, która dla wrocławskiej artystki – Urszuli Wilk, jak to określa Marek Śnieciński, jest problemem zarówno malarskim, jak i jedną z podstawowych kwestii egzystencjalnych.*

* Fragment noty redakcyjnej


Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Numer ukazał się przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Skip to content