SOCJOPERCEPCJA W MUZEUM. VOL. 3. STANY SKUPIENIA

Zapraszamy na kolejne oprowadzanie z cyklu SocjoPercepecja w Muzeum, podczas którego spojrzymy na wystawę Stany skupienia z perspektywy socjolożki dr Doroty Majki-Rostek.

Wystawa przedstawia nie tylko historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, ale także stawia pytania dotyczące samodefiniowania się artystek czy postrzegania roli kobiety w społeczeństwie.

Podczas socjologicznego spaceru skupimy się na tych momentach na wystawie, w których artystyczne kreacje łączą się z kwestiami społeczno-kulturowymi, takimi jak: współczesne definicje genderowe, opozycje natura-kultura, prywatne-publiczne, rola cielesności w procesach tożsamościowych czy elementy specyfiki kobiecego doświadczenia.

dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek – kierowniczka Zakładu Socjologii Płci i Rodziny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary zainteresowań naukowych to: socjologia seksualności, socjologia zmiany społecznej, komunikacja społeczna. Autorka wielu publikacji na temat społecznych aspektów homoseksualności.
 
 
Cykl SocjoPercpecja w Muzeum to efekt współpracy pomiędzy MWW a wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Strefą Kultury Wrocław. Zaproszeni socjologowie oprowadzają po wybranych wystawach czasowych, eksponując ich warstwę społeczną. Muzeum zaś patronuje cyklowi spotkań SocjoPercepcja w Recepcji organizowanemu przez PTS i Strefę Kultury Wrocław.

Na kolejną dyskusję zapraszamy 19 maja o godzinie 17.00, wyjątkowo do Muzeum Współczesnego Wrocław. We wspólnym gronie socjolożek i socjologów oraz praktyków i praktyczek będziemy rozmawiać o warunkach i doświadczeniach pracy w szeroko rozumianej branży kultury.

Skip to content