SOCJOPERCEPCJA W MUZEUM. VOL. 5. CZY POLACY SĄ GOŚCINNI?

Zapraszamy na kolejne oprowadzanie z cyklu SocjoPercepcja w Muzeum, podczas którego spojrzymy na wystawę Polska gościnność z perspektywy socjolożki dr Marty Skowrońskiej, współredaktorki książki Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości.

Artystki i artyści zaproszeni do MWW konfrontują mit o polskiej gościnności ze współczesną rzeczywistością społeczną. Podczas oprowadzania zastanowimy się czym jest gościnność, skąd wyrasta, czego potrzebuje. Pomocne dla zrozumienia tej tematyki będą antropologiczne i filozoficzne teorie granicy, obcości, daru, dialogu. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie o to czy Polacy są gościnni – i w jakim znaczeniu tego słowa?

Więcej informacji o wystawie >>>
 
 
Marta Skowrońska – socjolożka, pracuje na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Zajmuje się życiem codziennym, szczególnie zaś zamieszkiwaniem. Autorka książek Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczneoraz Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort. Współredaktorka książki Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości. Podczas spotkania będą dostępne książki Marty Skowrońskiej wydane nakładem Wydawnictwa UAM.
 
 
Cykl SocjoPercepcja w Muzeum to efekt współpracy pomiędzy MWW a wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Strefą Kultury Wrocław. Zaproszeni socjologowie oprowadzają po wybranych wystawach czasowych, eksponując ich warstwę społeczną. Muzeum zaś patronuje cyklowi spotkań SocjoPercepcja w Recepcji organizowanemu przez PTS i Strefę Kultury Wrocław.

Skip to content